loading
Popradská 56/D Košice 040 11
Pon - Pia 07:00 - 17:00
Popradská 56/D Košice 040 11
Pon - Pia 07:00 - 17:00
Služby – P&F elektro
Revízie

Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov elektrického zariadenia a bleskozvodu na vykonávanie kontroly technického stavu bezpečnosti – revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky (v skratke OPOS) elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky sú určené vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009.

Pravidelné revízie technických zariadení pre fyzickú a právnickú osobu stanovené zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami a taktiež mimoriadne revízie elektrických zariadení.  

  • Revízie elektrických inštalácií
  • Revízie elektrických zariadení
  • Revízie elektrických častí strojov
  • Revízie elektrických spotrebičov a výpočtovej techniky
  • Revízie bleskozvodov – aktívnych aj pasívnych
Ak hľadáte spoľahlivého elektrikára, zavolajte nám na 0948 102 158.
Dohodnite si stretnutie