loading
Popradská 56/D Košice 040 11
Pon - Pia 07:00 - 17:00
Popradská 56/D Košice 040 11
Pon - Pia 07:00 - 17:00
Služby – P&F elektro
Revízie

Naše revízie sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi a normami na základe osvedčení a oprávnení.

Certifikované revízie

Vďaka revízií elektrických zariadení vám dokážeme premerať a preveriť stav elektrického zariadenia alebo bleskozvodu s cieľom overiť bezpečnosť.
V prípade zistenia závady elektrického zariadenia vám vieme chybu bezpečne odstrániť.

Naši kvalifikovaný elektrikári vám po vykonaní skúšky vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadky  v zmysle vyhlášky.

Pravidelné revízie technických zariadení pre fyzickú a právnickú osobu stanovené zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami a taktiež mimoriadne revízie elektrických zariadení.  

  • Revízie elektrických spotrebičov a výpočtovej techniky
  • Revízie bleskozvodov – aktívnych aj pasívnych
Ak hľadáte spoľahlivého elektrikára, zavolajte nám na 0948 102 158.
Dohodnite si stretnutie