Zabezpečíme kompletný servis od nezáväznej obhliadky a cenovej ponuky cez dodávku materiálu až po návrh realizácie prác. Montáž silnoprúdových, ako aj slaboprúdových elektrických rozvodov.

Realizujeme prerábku, doplnenie alebo obnovu elektrorozvodov v bytových jednotkách. Vyriešime poruchy, ktoré môžu spieť k závažným problémom. Skontrolujeme zapojenia elektrospotrebičov s ohľadom na platné normy tak aby boli dodržané platné normy a predpisy.

Montáže bleskozvodou na základe dôležitých potrebných podkladov, ako napríklad použitá strešná krytina, pôdorys alebo aj príslušné rezy objektu do 5m ako aj zvody a zberné zariadenia podľa STN normy.

O nás

O nás

P&F elektro s.r.o ponúka komplexný sortiment služieb v oblasti elektroinštalácií, od vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu elektroinštalačných prác, až po odborné prehliadky a skúšky - revízne správy.Realizujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov, administratívnych budov, nebytových priestorov, vonkajšie elektroinštalácie vrátane prípojok NN, kompletné rekonštrukcie, opravy a výmena elektrických rozvodov domov a bytov, dodávka a montáž interiérových i exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, senzorov, snímačov, videovrátnikov a domácich telefónov, inteligentné elektroinštalácie určené predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. V portfóliu firmy je i montáž a opravy bleskozvodov, inštalácia výpočtovej techniky, komplexné zabezpečenie MaR (meranie a regulácia) pre technické zariadenia budov, protimrazová ochrana potrubí, úžľabí a spevnených plôch, realizácia telekomunikačných a televíznych rozvodov, montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov.